theaterMusicthDetail
หน้าหลัก > ศิลปะการแสดง > ดนตรีไทย > รายละเอียด
ปี่พระอภัยมณี ตอนที่ ๓๐ ร้องนกจาก
ภาพผลงาน มัลติมีเดีย ก่อนหน้า ถัดไป ขยาย พิมพ์
รายละเอียด
ชื่อผลงาน :: ปี่พระอภัยมณี ตอนที่ ๓๐ ร้องนกจาก
การเผยแพร่ :: ในประเทศ
รายละเอียดดาวน์โหลด

 

เกี่ยวกับศิลปิน
ชื่อ : นาย แจ้ง คล้ายสีทอง

สาขา : ศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย)

ปีที่ได้รับ : ๒๕๓๘
ผลงานอื่น ๆ
ปี่พระอภัยมณี ตอนที่ 18 ร้องปี่แก้วน้อย
ปี่พระอภัยมณี ตอนที่ ๑๘ ร้องปี่แก้วน้อย
ปี่พระอภัยมณี ตอนที่ 30 ร้องนกจาก
ปี่พระอภัยมณี ตอนที่ ๓๐ ร้องนกจาก
ปี่พระอภัยมณี ตอนที่ 62 ร้องแขกมอญบางช้าง
ปี่พระอภัยมณี ตอนที่ ๖๒ ร้องแขกมอญบางช้า...
 
ล่าสุด
ขับเสภา โป๊ะล่ม
ขับเสภา โป๊ะล่ม
ปี่พระอภัยมณี ตอนที่ 30 ร้องนกจาก
ปี่พระอภัยมณี ตอนที่ ๓๐ ร้องนกจาก
ปี่พระอภัยมณี ตอนที่ 14 ร้องพราหม์ กับหัวแหวน
ปี่พระอภัยมณี ตอนที่ ๑๔ ร้องพราหม์ กับหั...
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม