Untitled Document
หน้าหลัก > ศิลปะการแสดง > ดนตรีสากล > รายละเอียด
แล้วเราจะรักกันได้อย่างไร
ภาพผลงาน ก่อนหน้า ผลงานที่ จาก ผลงาน ถัดไป ขยาย พิมพ์
รายละเอียด
ชื่อผลงาน :: แล้วเราจะรักกันได้อย่างไร
รายละเอียดดาวน์โหลด

 

เกี่ยวกับศิลปิน
ชื่อ : นาง เชอร์รี่ เศวตนันทน์

สาขา : ศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล)

ปีที่ได้รับ : ๒๕๓๒
ผลงานอื่น ๆ
ไม่อยากให้โลกนี้มีความรัก(เชอร์รี่ เศวตนันทน์)
ไม่อยากให้โลกนี้มีความรัก(เชอร์รี่ เศวตน...
รักเธอไม่ถึงบาท
รักเธอไม่ถึงบาท
รักริษยา
รักริษยา
 
ล่าสุด
คอนเสิร์ต สวลีผกาพันธ์ ชื่นชุมคนรักเพลง ครั้งที่ ๒
คอนเสิร์ต สวลีผกาพันธ์ ชื่นชุมคนรักเพลง ...
นี่หรือชาย
นี่หรือชาย
อย่าทรมานอีกเลย(เชอร์รี่ เศวตนันทน์)
อย่าทรมานอีกเลย(เชอร์รี่ เศวตนันทน์)
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม