Untitled Document
หน้าหลัก > ศิลปะการแสดง > ดนตรีสากล > รายละเอียด
มนต์รักดอกคำใต้(ชรินทร์ นันทนาคร)
ภาพผลงาน ก่อนหน้า ผลงานที่ จาก ผลงาน ถัดไป ขยาย พิมพ์
รายละเอียด
ชื่อผลงาน :: มนต์รักดอกคำใต้(ชรินทร์ นันทนาคร)
รายละเอียดดาวน์โหลด

 

เกี่ยวกับศิลปิน
ชื่อ : นาย ชรินทร์ นันทนาคร

สาขา : ศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล)

ปีที่ได้รับ : ๒๕๔๑
ผลงานอื่น ๆ
หนี้มาร
หนี้มาร
หนึ่งน้องนางเดียว
หนึ่งน้องนางเดียว
หนึ่งน้อยปอยผม
หนึ่งน้อยปอยผม
 
ล่าสุด
อุทยานรักไทรโยค
อุทยานรักไทรโยค
ง้อรัก
ง้อรัก
มนต์รักดอกคำใต้(ชรินทร์ นันทนาคร)
มนต์รักดอกคำใต้(ชรินทร์ นันทนาคร)
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม