Untitled Document
หน้าหลัก > ศิลปะการแสดง > ดนตรีสากล > รายละเอียด
ชะทิงนองนอย
ภาพผลงาน ก่อนหน้า ผลงานที่ จาก ผลงาน ถัดไป ขยาย พิมพ์
รายละเอียด
ชื่อผลงาน :: ชะทิงนองนอย
รายละเอียดดาวน์โหลด

 

เกี่ยวกับศิลปิน
ชื่อ : นาย สมเศียร พานทอง

สาขา : ศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล)

ปีที่ได้รับ : ๒๕๓๘
ผลงานอื่น ๆ
เรือล่มในหนอง
เรือล่มในหนอง
ลูกสาวใครหนอ
ลูกสาวใครหนอ
เล็บมือนาง
เล็บมือนาง
 
ล่าสุด
ทำบุญร่วมชาติ
ทำบุญร่วมชาติ
จ้ำม่ำ
จ้ำม่ำ
ชาย เมืองสิงห์
ชาย เมืองสิงห์
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม