Untitled Document
หน้าหลัก > ศิลปะการแสดง > นาฏศิลป์ไทย > รายละเอียด
ป.ฉลาดน้อย หมอลำรณรงค์ต่อต้านไข้เลือดออก
ภาพผลงาน มัลติมีเดีย ก่อนหน้า ถัดไป ขยาย พิมพ์
รายละเอียด
ชื่อผลงาน :: ป.ฉลาดน้อย หมอลำรณรงค์ต่อต้านไข้เลือดออก
รายละเอียดดาวน์โหลด

 

เกี่ยวกับศิลปิน
ชื่อ : นาย ฉลาด ส่งเสริม

สาขา : ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)

ปีที่ได้รับ : ๒๕๔๘
ผลงานอื่น ๆ
ลำล่องยาว ชุด 2 เพลงแอบฮักผัวเขา
ลำล่องยาว ชุด ๒ เพลงแอบฮักผัวเขา
การแสดงร่วมกับนางเอกคณะ อาจารย์สมนึกศิลป์ จังหวัดศรีสะเกษ
การแสดงร่วมกับนางเอกคณะ อาจารย์สมนึกศิลป...
การแสดงเป็นพระเอกหมอลำของตนเอง
การแสดงเป็นพระเอกหมอลำของตนเอง
 
ล่าสุด
ป.ฉลาดน้อย หมอลำรณรงค์โรคฉี่หนู
ป.ฉลาดน้อย หมอลำรณรงค์โรคฉี่หนู
ป.ฉลาดน้อย หมอลำรณรงค์ต่อต้านไข้เลือดออก
ป.ฉลาดน้อย หมอลำรณรงค์ต่อต้านไข้เลือดออก
ป.ฉลาดน้อย หมอลำต่อต้านยาเสพติด
ป.ฉลาดน้อย หมอลำต่อต้านยาเสพติด
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม