Untitled Document
หน้าหลัก > ศิลปะการแสดง > นาฏศิลป์ไทย > รายละเอียด
ละครพันทาง เรื่อง ราชาธิราช ตอน ขอดูตัวสมิงนครอินทร์
ภาพผลงาน มัลติมีเดีย ก่อนหน้า ถัดไป ขยาย พิมพ์
รายละเอียด
ชื่อผลงาน :: ละครพันทาง เรื่อง ราชาธิราช ตอน ขอดูตัวสมิงนครอินทร์
รายละเอียดดาวน์โหลด

 

เกี่ยวกับศิลปิน
ชื่อ : นาย ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์

สาขา : ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)

ปีที่ได้รับ : ๒๕๔๘
ผลงานอื่น ๆ
การแสดงเรื่องกำเนิดพระพิฆเณศร์ แสดงเป็นพระขันธกุมาร
การแสดงเรื่องกำเนิดพระพิฆเณศร์ แสดงเป็นพ...
การแสดงลิเกทรงเครื่องเรื่องจันทโครพ แสดงเป็นจันทโครพ
การแสดงลิเกทรงเครื่องเรื่องจันทโครพ แสดง...
การแสดงเป็นลูกพญานาค
การแสดงเป็นลูกพญานาค
 
ล่าสุด
ลิเกทรงเครื่องเรื่อง "ซอสามสาย"
ลิเกทรงเครื่องเรื่อง "ซอสามสาย"
พระยศเกตุ
พระยศเกตุ
ละครเรื่อง อิเหนา ตอน ย่าหรันตามนกยูง
ละครเรื่อง อิเหนา ตอน ย่าหรันตามนกยูง
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม