Untitled Document
หน้าหลัก > ศิลปะการแสดง > นาฏศิลป์ไทย > รายละเอียด
การแสดงหมอลำ ร่วมกับ นายทองมี มาลัย
ภาพผลงาน มัลติมีเดีย ก่อนหน้า ถัดไป ขยาย พิมพ์
รายละเอียด
ชื่อผลงาน :: การแสดงหมอลำ ร่วมกับ นายทองมี มาลัย
รายละเอียดดาวน์โหลด

 

เกี่ยวกับศิลปิน
ชื่อ : นาย ฉลาด ส่งเสริม

สาขา : ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)

ปีที่ได้รับ : ๒๕๔๘
ผลงานอื่น ๆ
การแสดงหมอลำ ในรายการเกมแก้จน
การแสดงหมอลำ ในรายการเกมแก้จน
การแสดงหมอลำ ในงานประเพณีบุญผะเหวด จังหวัดร้อยเอ็ด
การแสดงหมอลำ ในงานประเพณีบุญผะเหวด จังหว...
การแสดงหมอลำ ในงานวันสุนทรภู่ โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร
การแสดงหมอลำ ในงานวันสุนทรภู่ โรงเรียนศร...
 
ล่าสุด
ป.ฉลาดน้อย หมอลำรณรงค์โรคฉี่หนู
ป.ฉลาดน้อย หมอลำรณรงค์โรคฉี่หนู
ป.ฉลาดน้อย หมอลำรณรงค์ต่อต้านไข้เลือดออก
ป.ฉลาดน้อย หมอลำรณรงค์ต่อต้านไข้เลือดออก
ป.ฉลาดน้อย หมอลำต่อต้านยาเสพติด
ป.ฉลาดน้อย หมอลำต่อต้านยาเสพติด
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม