Untitled Document
หน้าหลัก > ศิลปะการแสดง > นาฏศิลป์ไทย > แนวคิด
ประดิษฐ์ท่ารำหอกชัด
ภาพผลงาน มัลติมีเดีย ก่อนหน้า ถัดไป ขยาย พิมพ์
แนวคิด
รำหอกชัดเป็นตอนหนึ่งจากการแสดงละครใน เรื่อง อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง
รายละเอียดแนวคิด ดาวน์โหลด

 

เกี่ยวกับศิลปิน
ชื่อ : ท่านผู้หญิง แผ้ว สนิทวงศ์เสนี

สาขา : ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)

ปีที่ได้รับ : ๒๕๒๘
ผลงานอื่น ๆ
ท่ารำสุโขทัย
ท่ารำสุโขทัย
ประดิษฐ์ท่ารำ และอำนวยการฝึกสอนการแสดงที่ปรับปรุงมาจากการแสดงตอนหนึ่งของ ละครใน เรื่อง อิเหนา
ประดิษฐ์ท่ารำ และอำนวยการฝึกสอนการแสดงที...
ประดิษฐ์ท่ารำหอกชัด
ประดิษฐ์ท่ารำหอกชัด
 
ล่าสุด
ประดิษฐ์ท่ารำ และอำนวยการฝึกสอนการแสดงที่ปรับปรุงมาจากการแสดงตอนหนึ่งของ ละครใน เรื่อง อิเหนา
ประดิษฐ์ท่ารำ และอำนวยการฝึกสอนการแสดงที...
ประดิษฐ์ท่ารำหอกชัด
ประดิษฐ์ท่ารำหอกชัด
ประดิษฐ์ท่ารำ และอำนวยการฝึกสอนระบำฤคระเริงหรือระบำกวาง
ประดิษฐ์ท่ารำ และอำนวยการฝึกสอนระบำฤคระเ...
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม