Untitled Document
หน้าหลัก > ศิลปะการแสดง > นาฏศิลป์ไทย > รายละเอียด
ภาพผลงาน มัลติมีเดีย ก่อนหน้า ถัดไป ขยาย พิมพ์
รายละเอียด

 

เกี่ยวกับศิลปิน
ชื่อ : นาย เสรี หวังในธรรม

สาขา : ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)

ปีที่ได้รับ : ๒๕๓๑
ผลงานอื่น ๆ
การแสดงป้องเป๋อ
การแสดงป้องเป๋อ
ระบำรัตนมาลี
ระบำรัตนมาลี
ระบำนางสงกรานต์
ระบำนางสงกรานต์
 
ล่าสุด
ระบำนางสงกรานต์
ระบำนางสงกรานต์
ระบำรัตนมาลี
ระบำรัตนมาลี
การแสดงป้องเป๋อ
การแสดงป้องเป๋อ
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม