Untitled Document
หน้าหลัก > ศิลปะการแสดง > นาฏศิลป์ไทย > รายละเอียด
ซอจั๊กปุ
ภาพผลงาน มัลติมีเดีย ก่อนหน้า ถัดไป ขยาย พิมพ์
รายละเอียด
ชื่อผลงาน :: ซอจั๊กปุ
รายละเอียดดาวน์โหลด

 

เกี่ยวกับศิลปิน
ชื่อ : เจ้า เครือแก้ว ณ เชียงใหม่

สาขา : ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)

ปีที่ได้รับ : ๒๕๔๑
ผลงานอื่น ๆ
ซอจั๊กปุ
ซอจั๊กปุ
 
ล่าสุด
ซอจั๊กปุ
ซอจั๊กปุ
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม