Untitled Document
หน้าหลัก > ศิลปะการแสดง > นาฏศิลป์ไทย > รายละเอียด
ไปแสดงหนังตะลุง ณ ประเทศญี่ปุ่น
ภาพผลงาน มัลติมีเดีย ก่อนหน้า ถัดไป ขยาย พิมพ์
รายละเอียด
ชื่อผลงาน :: ไปแสดงหนังตะลุง ณ ประเทศญี่ปุ่น
รายละเอียดดาวน์โหลด

 

เกี่ยวกับศิลปิน
ชื่อ : นาย สุชาติ ทรัพย์สิน

สาขา : ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)

ปีที่ได้รับ : ๒๕๔๙
ผลงานอื่น ๆ
ประพันธ์เรื่องบทหนังตะลุง
ประพันธ์เรื่องบทหนังตะลุง
ไปแสดงหนังตะลุง ณ ประเทศญี่ปุ่น
ไปแสดงหนังตะลุง ณ ประเทศญี่ปุ่น
การแสดงหนังตะลุง
การแสดงหนังตะลุง
 
ล่าสุด
หัตถกรรมช่างแกะหนังตะลุง  รูปหนังใหญ่
หัตถกรรมช่างแกะหนังตะลุง รูปหนังใหญ่
การแสดงหนังตะลุง
การแสดงหนังตะลุง
ประพันธ์เรื่องบทหนังตะลุง
ประพันธ์เรื่องบทหนังตะลุง
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม