Untitled Document
หน้าหลัก > ศิลปะการแสดง > นาฏศิลป์ไทย > รายละเอียด
ป.ฉลาดน้อย ๑
ภาพผลงาน มัลติมีเดีย ก่อนหน้า ถัดไป ขยาย พิมพ์
รายละเอียด
ชื่อผลงาน :: ป.ฉลาดน้อย ๑
รายละเอียดดาวน์โหลด

 

เกี่ยวกับศิลปิน
ชื่อ : นาย ฉลาด ส่งเสริม

สาขา : ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)

ปีที่ได้รับ : ๒๕๔๘
ผลงานอื่น ๆ
การแสดงร่วมกับนางเอกคณะ อาจารย์สมนึกศิลป์ จังหวัดศรีสะเกษ
การแสดงร่วมกับนางเอกคณะ อาจารย์สมนึกศิลป...
การแสดงเป็นพระเอกหมอลำของตนเอง
การแสดงเป็นพระเอกหมอลำของตนเอง
การแสดงหมอลำ ร่วมกับ นายทองมี มาลัย
การแสดงหมอลำ ร่วมกับ นายทองมี มาลัย
 
ล่าสุด
ป.ฉลาดน้อย หมอลำรณรงค์โรคฉี่หนู
ป.ฉลาดน้อย หมอลำรณรงค์โรคฉี่หนู
ป.ฉลาดน้อย หมอลำรณรงค์ต่อต้านไข้เลือดออก
ป.ฉลาดน้อย หมอลำรณรงค์ต่อต้านไข้เลือดออก
ป.ฉลาดน้อย หมอลำต่อต้านยาเสพติด
ป.ฉลาดน้อย หมอลำต่อต้านยาเสพติด
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม