Untitled Document
หน้าหลัก > ศิลปะการแสดง > นาฏศิลป์ไทย > รายละเอียด
ลิเกทรงเครื่องเรื่อง "ซอสามสาย"
ภาพผลงาน มัลติมีเดีย ก่อนหน้า ถัดไป ขยาย พิมพ์
รายละเอียด
ชื่อผลงาน :: ลิเกทรงเครื่องเรื่อง "ซอสามสาย"
รายละเอียดดาวน์โหลด

 

เกี่ยวกับศิลปิน
ชื่อ : นาย ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์

สาขา : ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)

ปีที่ได้รับ : ๒๕๔๘
ผลงานอื่น ๆ
การแสดงเรื่องยศเกตุ แสดงเป็นพระยศเกตุ
การแสดงเรื่องยศเกตุ แสดงเป็นพระยศเกตุ
การแสดงเรื่ององคุลีมาล แสดงเป็นอหิงสะกะ
การแสดงเรื่ององคุลีมาล แสดงเป็นอหิงสะกะ
การแสดงโขน ตอนอุบายนางอดูรปีสาจ แสดงเป็นนางสีดา
การแสดงโขน ตอนอุบายนางอดูรปีสาจ แสดงเป็น...
 
ล่าสุด
ลิเกทรงเครื่องเรื่อง "ซอสามสาย"
ลิเกทรงเครื่องเรื่อง "ซอสามสาย"
พระยศเกตุ
พระยศเกตุ
ละครเรื่อง อิเหนา ตอน ย่าหรันตามนกยูง
ละครเรื่อง อิเหนา ตอน ย่าหรันตามนกยูง
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม