Untitled Document
หน้าหลัก > ศิลปะการแสดง > นาฏศิลป์ไทย > รายละเอียด
พระยศเกตุ
ภาพผลงาน มัลติมีเดีย ก่อนหน้า ถัดไป ขยาย พิมพ์
รายละเอียด
ชื่อผลงาน :: พระยศเกตุ
รายละเอียดดาวน์โหลด

 

เกี่ยวกับศิลปิน
ชื่อ : นาย ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์

สาขา : ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)

ปีที่ได้รับ : ๒๕๔๘
ผลงานอื่น ๆ
การแสดงโขนหน้าจอ ตอนลักนางสีดา แสดงเป็นกวางทอง
การแสดงโขนหน้าจอ ตอนลักนางสีดา แสดงเป็นก...
การแสดงเรื่องกำเนิดพระพิฆเณศร์ แสดงเป็นพระขันธกุมาร
การแสดงเรื่องกำเนิดพระพิฆเณศร์ แสดงเป็นพ...
การแสดงลิเกทรงเครื่องเรื่องจันทโครพ แสดงเป็นจันทโครพ
การแสดงลิเกทรงเครื่องเรื่องจันทโครพ แสดง...
 
ล่าสุด
ลิเกทรงเครื่องเรื่อง "ซอสามสาย"
ลิเกทรงเครื่องเรื่อง "ซอสามสาย"
พระยศเกตุ
พระยศเกตุ
ละครเรื่อง อิเหนา ตอน ย่าหรันตามนกยูง
ละครเรื่อง อิเหนา ตอน ย่าหรันตามนกยูง
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม