Untitled Document
หน้าหลัก > ศิลปะการแสดง > นาฏศิลป์ไทย > รายละเอียด
ละครเรื่อง อิเหนา ตอน ย่าหรันตามนกยูง
ภาพผลงาน มัลติมีเดีย ก่อนหน้า ถัดไป ขยาย พิมพ์
รายละเอียด
ชื่อผลงาน :: ละครเรื่อง อิเหนา ตอน ย่าหรันตามนกยูง
รายละเอียดดาวน์โหลด

 

เกี่ยวกับศิลปิน
ชื่อ : นาย ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์

สาขา : ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)

ปีที่ได้รับ : ๒๕๔๘
ผลงานอื่น ๆ
การแสดงเรื่องรามเกียรติ์ แสดงเป้นพระราม
การแสดงเรื่องรามเกียรติ์ แสดงเป้นพระราม
การแสดงเรื่องยศเกตุ แสดงเป็นพระยศเกตุ
การแสดงเรื่องยศเกตุ แสดงเป็นพระยศเกตุ
การแสดงเรื่ององคุลีมาล แสดงเป็นอหิงสะกะ
การแสดงเรื่ององคุลีมาล แสดงเป็นอหิงสะกะ
 
ล่าสุด
ลิเกทรงเครื่องเรื่อง "ซอสามสาย"
ลิเกทรงเครื่องเรื่อง "ซอสามสาย"
พระยศเกตุ
พระยศเกตุ
ละครเรื่อง อิเหนา ตอน ย่าหรันตามนกยูง
ละครเรื่อง อิเหนา ตอน ย่าหรันตามนกยูง
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม