Untitled Document
หน้าหลัก > ศิลปะการแสดง > นาฏศิลป์ไทย > รายละเอียด
การแสดงเรื่องกำเนิดพระพิฆเณศร์ แสดงเป็นพระขันธกุมาร
ภาพผลงาน มัลติมีเดีย ก่อนหน้า ถัดไป ขยาย พิมพ์
รายละเอียด
ชื่อผลงาน :: การแสดงเรื่องกำเนิดพระพิฆเณศร์ แสดงเป็นพระขันธกุมาร
รายละเอียดดาวน์โหลด

 

เกี่ยวกับศิลปิน
ชื่อ : นาย ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์

สาขา : ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)

ปีที่ได้รับ : ๒๕๔๘
ผลงานอื่น ๆ
การแสดงโขน ตอนอุบายนางอดูรปีสาจ แสดงเป็นนางสีดา
การแสดงโขน ตอนอุบายนางอดูรปีสาจ แสดงเป็น...
การแสดงเรื่องโกมินทร์ แสดงเป็นโกมินทร์
การแสดงเรื่องโกมินทร์ แสดงเป็นโกมินทร์
การแสดงโขนหน้าจอ ตอนลักนางสีดา แสดงเป็นกวางทอง
การแสดงโขนหน้าจอ ตอนลักนางสีดา แสดงเป็นก...
 
ล่าสุด
ลิเกทรงเครื่องเรื่อง "ซอสามสาย"
ลิเกทรงเครื่องเรื่อง "ซอสามสาย"
พระยศเกตุ
พระยศเกตุ
ละครเรื่อง อิเหนา ตอน ย่าหรันตามนกยูง
ละครเรื่อง อิเหนา ตอน ย่าหรันตามนกยูง
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม