Untitled Document
หน้าหลัก > ศิลปะการแสดง > นาฏศิลป์ไทย > รายละเอียด
การแสดงโขน ตอนอุบายนางอดูรปีสาจ แสดงเป็นนางสีดา
ภาพผลงาน มัลติมีเดีย ก่อนหน้า ถัดไป ขยาย พิมพ์
รายละเอียด
ชื่อผลงาน :: การแสดงโขน ตอนอุบายนางอดูรปีสาจ แสดงเป็นนางสีดา
รายละเอียด

 

เกี่ยวกับศิลปิน
ชื่อ : นาย ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์

สาขา : ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)

ปีที่ได้รับ : ๒๕๔๘
ผลงานอื่น ๆ
การแสดงเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนพระไวยแตกทัพ แสดงเป็นพลายชุมพล
การแสดงเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนพระไวยแตกท...
รำชุดโยคีถวายไฟ
รำชุดโยคีถวายไฟ
การแสดงเรื่องอิเหนา แสดงเป็นวิทยาสะกำ
การแสดงเรื่องอิเหนา แสดงเป็นวิทยาสะกำ
 
ล่าสุด
ลิเกทรงเครื่องเรื่อง "ซอสามสาย"
ลิเกทรงเครื่องเรื่อง "ซอสามสาย"
พระยศเกตุ
พระยศเกตุ
ละครเรื่อง อิเหนา ตอน ย่าหรันตามนกยูง
ละครเรื่อง อิเหนา ตอน ย่าหรันตามนกยูง
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม