Untitled Document
หน้าหลัก > ศิลปะการแสดง > นาฏศิลป์ไทย > รายละเอียด
ระบำชาวเขา ๒ เผ่า
ภาพผลงาน มัลติมีเดีย ก่อนหน้า ถัดไป ขยาย พิมพ์
รายละเอียด
ชื่อผลงาน :: ระบำชาวเขา ๒ เผ่า
รายละเอียดดาวน์โหลด

 

เกี่ยวกับศิลปิน
ชื่อ : นาง สมพันธ์ โชตนา

สาขา : ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)

ปีที่ได้รับ : ๒๕๔๒
ผลงานอื่น ๆ
ระบำชาวเขา 2 เผ่า
ระบำชาวเขา ๒ เผ่า
ฟ้อนเงี้ยว
ฟ้อนเงี้ยว
ฟ้อนม่านมุยเชียงตา ชาย หญิง
ฟ้อนม่านมุยเชียงตา ชาย หญิง
 
ล่าสุด
ฟ้อนม่านแม่แจ้
ฟ้อนม่านแม่แจ้
ฟ้อนโยคีถวายไฟ
ฟ้อนโยคีถวายไฟ
ฟ้อนเทียน
ฟ้อนเทียน
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม