Untitled Document
หน้าหลัก > ศิลปะการแสดง > นาฏศิลป์ไทย > รายละเอียด
นานาคติ
ภาพผลงาน มัลติมีเดีย ก่อนหน้า ถัดไป ขยาย พิมพ์
รายละเอียด
ชื่อผลงาน :: นานาคติ
รายละเอียดดาวน์โหลด

 

เกี่ยวกับศิลปิน
ชื่อ : นาง บุญเพ็ง ไฝผิวชัย

สาขา : ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)

ปีที่ได้รับ : ๒๕๔๐
ผลงานอื่น ๆ
สอนผู้เฒ่า
สอนผู้เฒ่า
เกี้ยวผู้ชายชอบหลอก
เกี้ยวผู้ชายชอบหลอก
เกี้ยวอุปมา
เกี้ยวอุปมา
 
ล่าสุด
อัศจรรย์
อัศจรรย์
อวยพรทหารตำรวจ
อวยพรทหารตำรวจ
สมัยเวียงจันทร์
สมัยเวียงจันทร์
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม