Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปะการแสดง
ผลงานยอดนิยม
 
แสดงแบบท่าโขน(เพื่อเป็นภาพประก...
ประดิษฐ์ท่ารำ และอำนวยการฝึกสอ...
ประดิษฐ์ท่ารำหอกชัด
ประดิษฐ์ท่ารำ และอำนวยการฝึกสอ...
หงส์เหิร
ศิลปะการแสดง
ศิลปะการแสดง เป็นคำที่ใช้เทียบคำ Performance Arts

หมายถึง ศิลปะที่เกี่ยวข้องกับการแสดง ซึ่งเป็นได้ทั้งแบบดั้งเดิมหรือพัฒนาขึ้นใหม่ ได้แก่ การละคร ,การดนตรี และการแสดงพื้นบ้าน
ผลงานแนะนำ

๑๐ยอดแสบ กำแพงเงินตรา
ขุนทาส(สวง ทรัพย์สำรวย) พิษผยอง(สวง ทรัพย์สำรวย)
หนึ่งนุช ไอ้แกละ เพื่อนรัก (สุรพล โทณะว...
ผลงานมาใหม่

เพลง "โอ เอเชืยนเกมส์" เรียบเร... เพลง "โอ เอเชืยนเกมส์" เรียบเร...
แผ่นเสียงเพลงสุดแผ่นดิน ซึ่งไ... คอนเสิร์ตวง Ibycus Chamber Orc...
คอนเสิร์ต The Viola Lovers คอนเสิร์ต The Viola Lovers
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม