Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปะการแสดง
ผลงานยอดนิยม
 
การแสดงลิเก เรื่อง พระทอง นางน...
แสดงแบบท่าโขน(เพื่อเป็นภาพประก...
ประดิษฐ์ท่ารำ และอำนวยการฝึกสอ...
กล่อมน้องนอนเปล
เพลง "โอ เอเชืยนเกมส์" เรียบเร...
ศิลปะการแสดง
ศิลปะการแสดง เป็นคำที่ใช้เทียบคำ Performance Arts

หมายถึง ศิลปะที่เกี่ยวข้องกับการแสดง ซึ่งเป็นได้ทั้งแบบดั้งเดิมหรือพัฒนาขึ้นใหม่ ได้แก่ การละคร ,การดนตรี และการแสดงพื้นบ้าน
ผลงานแนะนำ

พันท้ายนรสิงห์(บางส่วน) ขุนทาส(อำนวย กลัสนิมิ)
พยัคฆ์ยี่เก(สมชาย อาสนจินดา) ลูกอีสาน
ชีวิตกับความฝัน เกาะสวาท หาดสวรรค์
ผลงานมาใหม่

เพลง "โอ เอเชืยนเกมส์" เรียบเร... เพลง "โอ เอเชืยนเกมส์" เรียบเร...
แผ่นเสียงเพลงสุดแผ่นดิน ซึ่งไ... คอนเสิร์ตวง Ibycus Chamber Orc...
คอนเสิร์ต The Viola Lovers คอนเสิร์ต The Viola Lovers
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม