Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปะการแสดง
ผลงานยอดนิยม
 
การประพันธ์เพลงทางบรรเลง เพลงโ...
มารหัวใจ(เปรื่อง ชื่นประโยชน์)
ละครเรื่อง อิเหนา ตอน ย่าหรันต...
บทเรียนก่อนวิวาร์(สมาน กาญจนะผ...
ปองดอกฟ้า
ศิลปะการแสดง
ศิลปะการแสดง เป็นคำที่ใช้เทียบคำ Performance Arts

หมายถึง ศิลปะที่เกี่ยวข้องกับการแสดง ซึ่งเป็นได้ทั้งแบบดั้งเดิมหรือพัฒนาขึ้นใหม่ ได้แก่ การละคร ,การดนตรี และการแสดงพื้นบ้าน
ผลงานแนะนำ

JUREE รัฐประหาร ๒๔๙๐
โสนน้อยเรือนงาม ทางเสือผ่าน
ทับเทวา กังหันสวาท
ผลงานมาใหม่

เพลง "โอ เอเชืยนเกมส์" เรียบเร... เพลง "โอ เอเชืยนเกมส์" เรียบเร...
แผ่นเสียงเพลงสุดแผ่นดิน ซึ่งไ... คอนเสิร์ตวง Ibycus Chamber Orc...
คอนเสิร์ต The Viola Lovers คอนเสิร์ต The Viola Lovers
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม