Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปะการแสดง
ผลงานยอดนิยม
 
หอมหน่อย
พ่อแง่แม่งอน(สุเทพ วงศ์คำแหง)
ระบำสีซอ
ด่วนพิศวาส
ดอกฟ้ามาสู่ดิน
ศิลปะการแสดง
ศิลปะการแสดง เป็นคำที่ใช้เทียบคำ Performance Arts

หมายถึง ศิลปะที่เกี่ยวข้องกับการแสดง ซึ่งเป็นได้ทั้งแบบดั้งเดิมหรือพัฒนาขึ้นใหม่ ได้แก่ การละคร ,การดนตรี และการแสดงพื้นบ้าน
ผลงานแนะนำ

ย้อนอดีต ภูเก็ต - หาดสุรินทร์ ... โสนน้อยเรือนงาม
ภูติพิศวาส ๑๐ยอดแสบ
กำแพงเงินตรา ลูกสาวพระอาทิตย์
ผลงานมาใหม่

เพลง "โอ เอเชืยนเกมส์" เรียบเร... เพลง "โอ เอเชืยนเกมส์" เรียบเร...
แผ่นเสียงเพลงสุดแผ่นดิน ซึ่งไ... คอนเสิร์ตวง Ibycus Chamber Orc...
คอนเสิร์ต The Viola Lovers คอนเสิร์ต The Viola Lovers
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม