Untitled Document

หน้าหลัก > วรรณศิลป์ > อื่น ๆ > เนื้อหาบางส่วน
 
ที่ว่ารัก...รักนั้น...
ขยาย พิมพ์
เนื้อหาบางส่วน
หนึ่ง: เบื้องแรก.
บางช่วงเวลาของชีวิต-มีความรู้สึกบางประการก่อเกิด,
อ่อนหวาน ปีติอิ่มงาม โหยหาและพรั่นพรึง,
คล้ายดั่งเข้าใจ แต่มิเข้าใจ,
คล้ายดั่งรู้จัก แต่มิรู้จัก,
คล้ายดั่งกล้า แต่ขลาดกลัว,
และคล้ายดั่งจักโผเข้าไปสู่ แต่มิอาจย่างเท้า.
และบัดนี้-คือเธอ,
ผู้ยืนอยู่แล้ว ณ เบื้องธรณีประตูแห่งความรัก
รายละเอียด การจัดพิมพ์ บทนำ เนื้อหาบางส่วน

 

เกี่ยวกับศิลปิน
ชื่อ : นาย สถาพร ศรีสัจจัง

สาขา : วรรณศิลป์

ปีที่ได้รับ : ๒๕๔๘
ผลงานอื่น ๆ

เจ้าชื่อทองกวาว
ต้องฝนยามแล้ง
ก่อนไปสู่ภูเขา
 
ล่าสุด

เด็กชายชาวเล
บองหลา
ทุ่งหญ้าขาว ป่าสูง และวันรุ้งทอสาย
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม