Untitled Document

หน้าหลัก > วรรณศิลป์ > อื่น ๆ > เนื้อหาบางส่วน
 
วันวานที่ผ่านไป
ขยาย พิมพ์
เนื้อหาบางส่วน
2757 ต.สี่แยกพรานนก ธนบุรี
1 มกราคม 2490

กราบ คุณครู ที่เคารพ

ในวารดิ 4 ขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2490 นี้ ดิฉันขออวยพรความสุขปีใหม่มายังคุณครูด้วยความจริงใจ ซึ่งถ้าประมวลเข้าเป็นคำร้อยกรองง่ายๆ
ตามสติปัญญาเท่าที่มีอยู่เพียงเล็กน้อย ก็จะได้ดังนี้:-

"กรุณา"นามออกอ้าง อาจารย์ ข้าเอย
มีเมตตาเอาภาร ก่อเกื้อ
อุตสาหะสั่งสอนสาร- พัตรพิท-ยาแฮ
คือสํสกฤตอะเคื้อ อีกทั้งฮินดี

ปราณีศิษย์ท่านนั้น เหลือหลาย
ยามสงสัยอธิบาย ถี่ถ้วน
ทุกสิ่งสรรพ์บรรยาย หมดจด แจ้งนอ
คุณความดีเลิศล้วน สุดอ้างทางแถลง

เริงแรงปราโมทย์น้อม วันทนา ท่านเฮย
ฉนําใหม่ใจหรรษา ผ่องแผ้ว
ระลึกคุณ "กรุณา" ซึมซาบทรวงเอย
ดลดิถีปีใหม่แล้ว ศิษย์พร้องสนองคุณรายละเอียด การจัดพิมพ์ บทนำ เนื้อหาบางส่วน

 

เกี่ยวกับศิลปิน
ชื่อ : นาย กรุณา กุศลาสัย

สาขา : วรรณศิลป์

ปีที่ได้รับ : ๒๕๔๖
ผลงานอื่น ๆ

มหากาพย์พุทธจริต
กุญแจสู่สุขภาพ
คณะฑูตใต้ดินสู่ปักกิ่ง
 
ล่าสุด

วันวานที่ผ่านไป
อินเดียอนุทวีปที่น่าทึ่ง
อโศกมหาราช
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม