Untitled Document

หน้าหลัก > วรรณศิลป์ > อื่น ๆ > เนื้อหาบางส่วน
 
เบ้งเฮ็ก- ผู้ถูกกลืนทั้งเป็น
ขยาย พิมพ์
เนื้อหาบางส่วน
เมื่อคนไทยเราต้องเสียอาณาจักรไทยมุง หรือไทยเมืองในลุ่มแม่น้ำฮองโห ให้จีนในราวๆ พ.ศ. 382 นั้น คนไทยหรือคนเมืองก็ได้พากันอพยพหนีความเป็นทาสลงมาทางใต้ต่างแตกแยกกระจัดกระจายกันไป ความระส่ำระสายตั้งตัวไม่ติดนั้นกินเวลาหลายสิบปี แต่ครั้นแล้วความเป็นไทยนั้นเอง ได้ดึงดูดเอาคนที่บ้านแตกสาแหรกขาดให้รวมกันติด คนเหล่านี้คือคนที่ยอมเสียสละทิ้งบ้านที่เคยอยู่อู่ที่เคยนอน เพราะไม่ยอมเป็นทาสใคร สู้รุดหน้าลงมาในดินแดนอันเป็นป่ารก ถือว่าลัทธิไทยที่ว่า ไป ตายเอาดาบหน้า ฟันฝ่าอุปสรรค์นานานประการ
รายละเอียด การจัดพิมพ์ บทนำ เนื้อหาบางส่วน

 

เกี่ยวกับศิลปิน
ชื่อ : พลตรี ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช

สาขา : วรรณศิลป์

ปีที่ได้รับ : ๒๕๒๘
ผลงานอื่น ๆ

กาเหว่าที่บางเพลง
ขุนช้างขุนแผน
คนรักหมา
 
ล่าสุด

วัยรุ่น
ยิว
คนของโลก
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม