Untitled Document

หน้าหลัก > วรรณศิลป์ > อื่น ๆ > เนื้อหาบางส่วน
 
พระเนมิราช
ขยาย พิมพ์
เนื้อหาบางส่วน
เมื่อพระเนมิราชจะอุบัติขึ้นในโลกนี้นั้น มีคติว่า เทพบุตรในสรวงสวรรค์องค์ที่จะอุบัติเป็นพระเนมิราช ได้สังเกตเห็นนิมิตสำคัญ คือ พืชพันธ์ไม้อันงดงามสะพรั่งภายในวิมานแห่งพระองค์ กำลังสลดเฉาลงทั้งดอกและใบ ใกล้จะถึงกาลดับสูญ

นิมิตดังนี้เป็นสัญญาณบอกเหตุว่า ถึงกาลที่เทพบุตรนั้นจุติ คือเคลื่อนจากวิมานบนสวรรค์ไปอุบัติในโลกมนุษย์

คติธรรมนี้เป็นสมมติธรรม น้อมนำให้เห็นอาการแห่งจิตของผู้มุ่งใฝ่ในธรรม ซึ่งมีสติเพียรเพ่งแห่งความเสื่อมไป ความปรวนแปรไปสู่ความดับสูญของสรรพสิ่ง ไม่มีสิ่งใดคงทนอยู่ได้ตลอดกาล
รายละเอียด การจัดพิมพ์ บทนำ เนื้อหาบางส่วน

 

เกี่ยวกับศิลปิน
ชื่อ : นาย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

สาขา : วรรณศิลป์

ปีที่ได้รับ : ๒๕๓๖
ผลงานอื่น ๆ

พระมหาชนก
พระจันทกุมาร
พระภูริทัต
 
ล่าสุด

อนุทิน ๑๔ ตุลา
ปี่ซังข้าวน้อย
สังคายนาพุทธธรรม
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม