Untitled Document

หน้าหลัก > วรรณศิลป์ > อื่น ๆ > เนื้อหาบางส่วน
 
พระภูริทัต
ขยาย พิมพ์
เนื้อหาบางส่วน
แผ่นดินและแผ่นน้ำ ย่อมเป็นที่เกิดและที่อาศัยของมวลสรรพสัตว์ มนุษย์และสัตว์ ย่อมเจริญขึ้นได้ด้วยคุณงามความดีแห่งตน ดังเรื่องนี้

พระเจ้ากรุงพาราณสี ทรงมีพระโอรสชื่อ สาครพรหมทัต และพระธิดาชื่อสมุททชา อันเกิดแต่นางมาณวิกา ซึ่งเป็นพญานาคอยู่ในแม่น้ำยมุนา
รายละเอียด การจัดพิมพ์ บทนำ เนื้อหาบางส่วน

 

เกี่ยวกับศิลปิน
ชื่อ : นาย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

สาขา : วรรณศิลป์

ปีที่ได้รับ : ๒๕๓๖
ผลงานอื่น ๆ

พระสุวรรณสาม
พระเตมีย์
พระเวสสันดร
 
ล่าสุด

อนุทิน ๑๔ ตุลา
ปี่ซังข้าวน้อย
สังคายนาพุทธธรรม
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม