Untitled Document

หน้าหลัก > วรรณศิลป์ > อื่น ๆ > การจัดพิมพ์
 
วันวานที่ผ่านไป
ขยาย พิมพ์
การจัดพิมพ์
วันวานที่ผ่านไป
ISBN ๙๗๔-๗๐๓๖-๑๑-๘
-สำนักพิมพ์แม่คำผาง
พิมพ์เผยแพร่ มิถุนายน ๒๕๓๖
-คณะที่ปรึกษา
สมศรี สุกุมลนันทน์, กรุณา-เรืองอุไร กุศลาสัย, อาจิณ จันทรัมพร,อรุณ แสงทอง, ดร.ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา , ธนพรรณ สิทธิสุนทร,ดร.นิยะดา เหล่าสุนทร
บรรณาธิการดำเนินงาน
ปรีดา ข้าวบ่อ
ผู้จัดการ
นวลจัทร์ หน่วยสกุล
ออกแบบปก
KUSOL KONGSAWAT
พิสูจน์อักษร
วาสนา เขจรศาสตร์
ศันสนีย์ เชาวนปรีชา
เรียงพิมพ์
"ชนนิยม" เรียงพิมพ์ โทร.๐-๒๕๕๒๔๐๗๐
พิมพ์ที่
บริษัท ที.พี.พริ้นท์ จำกัด โทร.๐-๒๔๓๓๐๐๒๖
จัดจำหน่ายกรุงเทพฯ โดย
"ชนนิยม"
จัดจำหน่ายต่างจังหวัด โดย
บริษัท หนังสือสายนำ จำกัด โทร.๐-๒๕๒๕๐๓๗๔
รายละเอียด การจัดพิมพ์ บทนำ เนื้อหาบางส่วน

 

เกี่ยวกับศิลปิน
ชื่อ : นาย กรุณา กุศลาสัย

สาขา : วรรณศิลป์

ปีที่ได้รับ : ๒๕๔๖
ผลงานอื่น ๆ

กุญแจสู่สุขภาพ
คณะฑูตใต้ดินสู่ปักกิ่ง
คำคมบ่มชีวิต
 
ล่าสุด

วันวานที่ผ่านไป
อินเดียอนุทวีปที่น่าทึ่ง
อโศกมหาราช
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม