Untitled Document

หน้าหลัก > วรรณศิลป์ > อื่น ๆ > การจัดพิมพ์
 
คำประพันธ์ร้อยเรื่อง
ขยาย พิมพ์
การจัดพิมพ์
คำประพันธ์ร้อยเรื่อง (แต่งระหว่าง ๒๔๖๐-๒๕๐๙)
ของ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
ตุลาคม ๒๕๐๕
รายละเอียด การจัดพิมพ์ บทนำ เนื้อหาบางส่วน

 

เกี่ยวกับศิลปิน
ชื่อ : หม่อมหลวง ปิ่น มาลากุล

สาขา : วรรณศิลป์

ปีที่ได้รับ : ๒๕๓๐
ผลงานอื่น ๆ

พี่นา
ผู้ภักดี
บทประพันธ์สรรมากว่าพันบท เล่ม ๑
 
ล่าสุด

ไปสวนลุมพินี
หงส์ทอง
ไปต่างประเทศ
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม