Untitled Document

หน้าหลัก > วรรณศิลป์ > อื่น ๆ > การจัดพิมพ์
 
เบ้งเฮ็ก- ผู้ถูกกลืนทั้งเป็น
ขยาย พิมพ์
การจัดพิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ หนึ่ง (ฉบับปรับปรุง) โดยสำนักพิมพ์ดอกหญ้า๒๐๐๐ มกราคม ๒๕๔๔ จำนวน ๓๐๐ เล่ม
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ดอกหญ้า ๒๐๐๐
เจ้าของ บริษัทเดอะบุ๊ค เลิฟเวอร์ จำกัด
พิมพ์ที่ โรงงานนวสาส์น โทรศัพท์และโทรสาร ๐-๒๔๗๖๔๖๔๗
จัดจำหน่ายโดย บริษัทไฟเปเปอร์ จำกัด โทรศัท
รายละเอียด การจัดพิมพ์ บทนำ เนื้อหาบางส่วน

 

เกี่ยวกับศิลปิน
ชื่อ : พลตรี ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช

สาขา : วรรณศิลป์

ปีที่ได้รับ : ๒๕๒๘
ผลงานอื่น ๆ

ธรรมคดี
จอนะธัน ลิวิงสตัน นางนวล
ชมสวน
 
ล่าสุด

วัยรุ่น
ยิว
คนของโลก
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม