Untitled Document

หน้าหลัก > วรรณศิลป์ > อื่น ๆ > การจัดพิมพ์
 
คืนรัก
ขยาย พิมพ์
การจัดพิมพ์
คืนรัก - รงค์ วงษ์สวรรค์
พิมพ์ครั้งแรก สำนักพิมพ์ผดุงศึกษา ธันวาคม ๒๕๐๕
พิมพ์ครั้งที่สอง สำนักพิมพ์นกกระดาษ กันยบายน ๒๕๓๒
พิมพ์ครั้งที่สาม สำนักพิมพ์บ้านหนังสือ ตุลาคม ๒๕๓๗
ราคา ๑๕๐ บาท
บรรณาธิการ ประยงค์ คงเมือง
บรรณาะการเล่ม วุฒิชาติ ชุ่มสนิท
ผู้ช่วยบรรณาธิการ พัลลภ สามสี
พิสูจน์อักษร ทรงชัย บุญส่งรุ่งเรือง
คอมพิวเตอร์ อรอนงค์ ดุสดี
ออกแบบปก รทัศน์ แผ่สุวรรณ
ศิลปกรรม สุกัญญา เจริญชัย
จำหน่ายโดย
สำนักพิมพ์มติชน จำกัด (มหาชน) ๓๒ ถ.เทศบาล ประชานิเวศน์ ๑ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ ๐-๒๕๘๐๑๐๒๑ ต่อ ๑๓๓๕ โทรสาร ๐-๒๕๘๙๕๙๑๘ จำหน่ายโดย บริษัท งานดี จำกัด (ในเครือมติชน)

รายละเอียด การจัดพิมพ์ บทนำ เนื้อหาบางส่วน

 

เกี่ยวกับศิลปิน
ชื่อ : นาย รงค์ วงษ์สวรรค์

สาขา : วรรณศิลป์

ปีที่ได้รับ : ๒๕๓๘
ผลงานอื่น ๆ

สนิมสร้อย
เสเพลบอยชาวไร่
เสเพลบอยชาวไร่
 
ล่าสุด

หอมดอกประทวน
เมนูบ้านท้ายวัง
ระบำนกป่า
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม