Untitled Document

หน้าหลัก > วรรณศิลป์ > อื่น ๆ > การจัดพิมพ์
 
พระเนมิราช
ขยาย พิมพ์
การจัดพิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๔๑
ISBN ๙๗๔-๐๘-๔๓๖๘-๙
จัดพิมพ์โดย บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด
จัดจำหน่ายโดย บริษัทสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด
๕๙๙ ถ.ไมตรีจิต กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐
โทร ๐-๒๒๒๑๐๑๑๑-๕
รายละเอียด การจัดพิมพ์ บทนำ เนื้อหาบางส่วน

 

เกี่ยวกับศิลปิน
ชื่อ : นาย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

สาขา : วรรณศิลป์

ปีที่ได้รับ : ๒๕๓๖
ผลงานอื่น ๆ

ทิพสุคนธ์ดนตรีไทย
เพลงขลุ่ยเหนือทุ่งข้าว
แผ่วผ่านธารน้ำไหล
 
ล่าสุด

อนุทิน ๑๔ ตุลา
ปี่ซังข้าวน้อย
สังคายนาพุทธธรรม
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม