Untitled Document

หน้าหลัก > วรรณศิลป์ > อื่น ๆ > การจัดพิมพ์
 
เพลงเอกภพ
ขยาย พิมพ์
การจัดพิมพ์
เป็นบันทึกการเดินทาง ที่ผู้เขียนกล่าวถึงการเดินทางของชีวิต ธรรมชาติ และสิ่งที่พบเห็นระหว่างการเดินทางสอนให้เขาเข้าใจตนเองมากยิ่งขึ้น ละวางตัวตน และประนีประนอมกับชีวิตมากขึ้น ดังผู้เขียนกล่าวถึงทะเลในบท "ธรรมชาติคือกาพย์กลอนของชีวิต"ว่า
“ผู้คนที่ใกล้ชิด มักเคยได้ยินผมเอ่ยถึงทะเลในฐานะวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ หรือบางทีก็เป็นเหมือนหญิงสาวผู้สูงส่ง ทั้งสองอย่างนี้ล้วนทำให้ชายชาตรีสั่นสะท้าน
เมื่อมนุษย์พบกับสิ่งที่เขาเอาชนะไม่ได้ ก็มักค้นพบความต่ำต้อยของตัวเอง และเมื่อค้นพบความต่ำต้อยของตัวเอง ย่อมแลเห็นคนอื่นมีค่าขึ้น จากนั้นความอ่อนน้อมถ่อมตนเริ่มตามมา
ต่อหน้าวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ นักรบที่แท้จริงย่อมคุกเข่าลงสำรวจบาป และเมื่อสัมผัสความยิ่งใหญ่อนันตกาล พลันอาจรู้สึกสิ้นเยื่อใยกับชัยชนะที่เคยเอาเลือดแลก”
และ
“ในการดำรงอยู่ของผู้คน ใช่หรือไม่ว่าเราเองก็เป็นดั่งปรากฏการณ์ธรรมชาติ คือมีเงื่อนไขทางด้านห้วงเวลา มุมมอง และตัวตนเข้ามาพัวพัน
ชีวิตจะงดงามหรือไม่ ย่อมขึ้นต่อการประชุมกันของปัจจัยหลายอย่าง ในห้วงขณะที่เหมาะสม ในสัดส่วนที่ลงตัว ในสายสัมผัสสัมพันธ์ที่คล้องจองราวถ้อยคำของกวี
และที่สำคัญไม่น้อยกว่าอื่นใด คือความงามจะบังเกิดขึ้นได้ก็เฉพาะในสายตาที่สามารถมองเห็นมัน
บ่อยครั้ง ผู้คนมักพลาดโอกาสเช่นนี้ พวกเขาไม่สามารถยึดกุม “ห้วงขณะแห่งความงาม” เอาไว้ได้ เนื่องจากไม่เคยเหลือบแลและค้นหา
ทว่าก็บ่อยครั้งอีกเช่นกัน ที่การพลาดโอกาสสามารถเกิดขึ้นได้ทั้ง ๆ ที่สายตาถูกต้องแล้ว มันเกิดขึ้นเพียงเพราะผู้คนไม่อาจเปลื้องตัวเองจากพันธนาการอื่น เพื่อเข้าไปยืนอยู่ในจุดที่เหมาะสม”
รายละเอียด การจัดพิมพ์ บทนำ เนื้อหาบางส่วน

 

เกี่ยวกับศิลปิน
ชื่อ : นาย เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

สาขา : วรรณศิลป์

ปีที่ได้รับ : ๒๕๕๒
ผลงานอื่น ๆ

คนกับเสือ
มหาวิทยาลัยชีวิต
เพลงเอกภพ
 
ล่าสุด

ฤดูกาล
ฟองเวลา
ดอกไผ่
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม