Untitled Document

หน้าหลัก > วรรณศิลป์ > อื่น ๆ > บทนำ
 
ที่ว่ารัก...รักนั้น...
ขยาย พิมพ์
บทนำ
เพียงเพราะคิดเห็น เก็บรับและรู้สึกได้เช่นนี้ จึงบอกเล่า-และทุกอย่างยังไม่สิ้นสุดลง. รอคืนวันตอบคำถาม-มิได้กลัวว่าจักไม่ทัน. หลายปีที่พ้นผ่าน, คล้ายไม่รู้ตั้งคำถาม จึงไม่เคยได้รับคำตอบ, คล้ายฉลาดและเข้มแข็ง แต่แท้ล้วนโง่เขลาและขลาดกลัว -วันนี้, คล้ายดั่งได้เริ่มต้นและคล้ายมองเห็นเงาสลัว ลางของความกล้าหาญที่จะลุกขึ้นปลดปล่อยความเท็จ.
หวังเพียงเป็นการแลกเปลี่ยนและบรรณาการแก่กัน-หากวันเวลาเบื้องหน้ายังหลงเหลือ, ในฐานะคนเล็กๆ-หวังเพียงจักได้พบเห็น ความมดเท็จถูกกราบไหว้ลดลง และจะมีคนกล้าหาญลงขึ้นปลดปล่อยตัวเองเพิ่มขึ้นบ้าง. ได้บอกเล่าความคิดเห็นที่เกิดจากการเรียนรู้ เก็บรับและรู้สึกแล้ว-คุณเล่า, ไม่อยากบอกอะไรแก่ใครบ้างเลยหรือ
รายละเอียด การจัดพิมพ์ บทนำ เนื้อหาบางส่วน

 

เกี่ยวกับศิลปิน
ชื่อ : นาย สถาพร ศรีสัจจัง

สาขา : วรรณศิลป์

ปีที่ได้รับ : ๒๕๔๘
ผลงานอื่น ๆ

ทะเล ป่าภู และเพิงพัก
ฟ้องนายหัว
 
ล่าสุด

เด็กชายชาวเล
บองหลา
ทุ่งหญ้าขาว ป่าสูง และวันรุ้งทอสาย
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม