Untitled Document

หน้าหลัก > วรรณศิลป์ > อื่น ๆ > บทนำ
 
เบ้งเฮ็ก- ผู้ถูกกลืนทั้งเป็น
ขยาย พิมพ์
บทนำ
สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้เคยรับสั้งว่า เรื่องสามก๊กนั้นแต่งดีจริง แต่ผู้แต่งเป็นพวกเล่าปี่ ตั่งใจแต่จะยกย่องเล่าปี่เป็นสำคัญ ถ้าหากพวกโจโฉแต่งเรื่องสามก๊ก ก็อาจดำเนินความในเรื่องสามก๊กให้ผู้อ่านเข้าใจกลับกกันไปได้ว่า โจโฉเป็นผู้ทำนุบำรุงแผ่นดิน ฝ่ายเล่าปี่เป็นผู้คิดร้ายผู้เขียนเรื่องนี้ได้อ่านสามก๊กมาตั่งแต่เป็นเด็ก นับได้หลายคร้หลายหน ขณะใดที่เห็นว่าวิธีเรียงความภาษาทยของตนอ่อนลง ก็ต้องถือสามก๊กเป็นตำรา เอามาอ่านฟื้นฟู ความรู้ ยิ่งได้อ่านสามก๊กมากครั้งเข้า ก็ยิ่งมีใจฝักใฝ่เป็นข้างโจโฉมากขึ้นทุกที ขณะที่เขียนนั้นก็เป็นเวลาว่างราชการ แผ่นดินไทยหรือก็แบ่งแยกออกเป็นปลายสิบก๊ก จนสุดที่จะทำใจเป็นฝ่ายโจโฉตลอดเรื่อง อนึ่ง ได้เคยมีท่านที่เคารพของข้าพเจ้าเขียนสามก๊กฉบับวณิพกเอาไว้แล้ว โดยใช้วิธีเล่านิทานข้างถนนหาสตางค์ ข้าพเจ้าเองถึงแม้ว่าจะไร้ทรัพย์ คนก็ยังนับถือว่าเป็นเจ้าสัว จะเล่านิทานแบบนั้นบ้างก็ละอายใจ กลัวเสียยี่ห้อ จึงต้องเล่าแบบใหม่ เป็นแบบเจ้าสัวหรือแบบนายทุน ดั่งที่ท่านจะได้ฟังต่อไป
รายละเอียด การจัดพิมพ์ บทนำ เนื้อหาบางส่วน

 

เกี่ยวกับศิลปิน
ชื่อ : พลตรี ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช

สาขา : วรรณศิลป์

ปีที่ได้รับ : ๒๕๒๘
ผลงานอื่น ๆ

ยิว
ราโชมอน
วัยรุ่น
 
ล่าสุด

วัยรุ่น
ยิว
คนของโลก
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม