Untitled Document

หน้าหลัก > วรรณศิลป์ > เรื่องแปล > รายละเอียด
 
ความพยาบาท
ขยาย พิมพ์
รายละเอียด
ชื่อหนังสือ :: ความพยาบาท
ประเภทหนังสือ :: เรื่องแปล
นามปากกา :: ว. วินิจฉัยกุล
สถานะ :: ถูกตีพิมพ์
การแปล :: ไม่ระบุ
รายละเอียด การจัดพิมพ์ บทนำ เนื้อหาบางส่วน

 

เกี่ยวกับศิลปิน
ชื่อ : คุณหญิง วินิตา ดิถียนต์

สาขา : วรรณศิลป์

ปีที่ได้รับ : ๒๕๔๗
ผลงานอื่น ๆ

ไร้เสน่หา
บารมีพระแม่ป้อง ปกพื้นธรณิน
เทวาพาคู่ฝัน
 
ล่าสุด

เรือนมยุรา
พิมมาลา
ผ้าทอง
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม