Untitled Document

หน้าหลัก > วรรณศิลป์ > เรื่องแปล > เนื้อหาบางส่วน
 
มหากาพย์พุทธจริต
ขยาย พิมพ์
เนื้อหาบางส่วน
ในการประสูติอันเพริดแพร้วของพระกุมารผู้ทรงฤทธานุภาพ ณ ครั้งนี้ภาคพิ้นปฐพี อันสถิตมั่งคงอยู่ด้วยหิมาลัยบรรพตคิรีราช ก็ถึงซึ่งอาการกัมปนาทไหวสะท้าน หากจะเปรียบก็ปูนปานนาวาเมื่อต้องภัยจากมหาวายุฉะนั้น ท่อธาราห่าฝนสวรรค์อันมีกลิ่นจันทน์หอมเย็นระรื่น ก็ปวัตตนาการ ชะชวยชื่นลงจากนภดล พร้อมด้วยดอกนิลุบลและปัทมาบุปผาชาติอันมีสีแดงสะอาดบริสุทธิ์ โดยแม้ว่าคัคนางค์ก็วิมุตต์แล้วจากเมฆหมอกมลทินโทษทั้งหลาย
รายละเอียด การจัดพิมพ์ บทนำ เนื้อหาบางส่วน

 

เกี่ยวกับศิลปิน
ชื่อ : นาย กรุณา กุศลาสัย

สาขา : วรรณศิลป์

ปีที่ได้รับ : ๒๕๔๖
ผลงานอื่น ๆ

วาทะคานธี
ชีวประวัติของข้าพเจ้า โดย มหาตมา คานธี
เหมือนหนึ่งนกที่จากรัง
 
ล่าสุด

วันวานที่ผ่านไป
อินเดียอนุทวีปที่น่าทึ่ง
อโศกมหาราช
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม