Untitled Document

หน้าหลัก > วรรณศิลป์ > เรื่องแปล > บทนำ
 
พระราชนิพนธ์ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ขยาย พิมพ์
บทนำ
เรื่อง "ชื่อว่าอารี" นี้ ข้าพเจ้าแปลมาจากหนังสือเรื่อง Evelyn ของCalton H. Terris ซึ่งเป็นนามแฝงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในระยะที่ประทับทรงศึกษาวิชาการอยู่ที่ประเทศอังกฤษ ข้าพเจ้าค้นพบเรื่องนี้เมื่อพ.ศ. 2520 และได้รีบแปลและพิมพ์ในปีเดียวกัน เป็นเรื่องสั้นๆ มีคติสอนใจ แผนกศิลปการพูดการแสดงของสโมสรธนาคารกรุงเทพได้จัดแสดงขึ้นครั้งหนึ่ง เมื่อวันที่ 25 พฤสจิกายน2521 และออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงที่กรมประชาสัมพันธ์ ในความอำนวยการของคุณจิราภา วิจิตรกร ในการพิมพ์ครั้งที่สองนี้ คุณจิราภาได้ให้ภาพการแสดงในครั้งนี้มาพิมพ์ไว้ด้วย ข้าพเจ้าขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง
รายละเอียด การจัดพิมพ์ บทนำ เนื้อหาบางส่วน

 

เกี่ยวกับศิลปิน
ชื่อ : หม่อมหลวง ปิ่น มาลากุล

สาขา : วรรณศิลป์

ปีที่ได้รับ : ๒๕๓๐
ผลงานอื่น ๆ

ไปต่างประเทศ ตอนที่สิบสอง
บทละคร เรื่องดวงดารา พวงมาลัย ไฉไลไม่เฉล...
ไปต่างประเทศ ตอนที่สิบสาม
 
ล่าสุด

ไปสวนลุมพินี
หงส์ทอง
ไปต่างประเทศ
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม