Untitled Document

หน้าหลัก > วรรณศิลป์ > เรื่องแปล > บทนำ
 
มหากาพย์พุทธจริต
ขยาย พิมพ์
บทนำ
คำนำ


ในการพิมพ์ครั้งที่ 4


มหากาพย์ "พุทธจริต" ซึ่งอยู่ในมือของท่านขณะนี้ ปรากฎโฉมหน้าในบรรณพิภพไทยเป็นครั้งแรกเมื่อประมาณ 50 ปีมาแล้วคือ ในงานพระเมรุจอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตร สุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์ วรพินิต ณ พระเมรุท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2493 (คำนำบทนี้เขียนใน พ.ศ. 2544)


ต่อจากนั้น "พุทธจริต"ก้ได้รับการตีพิมพ์อีกครั้งที่ 2 พ.ศ. 2523 ครั้งที่ 3 พ.ศ.2532 และครั้งที่ 4 พ.ศ.2536 เพราะฉะนั้น ครั้งนี้จึงเป็นการตีพิมพ์ครั้งที่ 5 ของมหากาพย์ "พุทธจริต"


คุณเรืองอุไร และผมเริ่มงานแปลวรรณกรรมสำคัญชิ้นนี้เมื่อมีอายุใกล้จะครบ 30 ปีทั้งสองคน ระยะนั้นผมกลับจากประเทศอินเดียได้ไม่นานนัก และกำลังสอนภาษาฮินดี ไทยและสันสกฤตอยู่ที่อาศรมวัมนธรรมไทย-ภารต ถนนสีลม คุณเรืองอุไร เป็นนักเรียนภาษาฮินดีและสันสกฤตกับผม ช่วงนัน คุณเรืองอุไรเป็นอาจารย์สอน
รายละเอียด การจัดพิมพ์ บทนำ เนื้อหาบางส่วน

 

เกี่ยวกับศิลปิน
ชื่อ : นาย กรุณา กุศลาสัย

สาขา : วรรณศิลป์

ปีที่ได้รับ : ๒๕๔๖
ผลงานอื่น ๆ

อโศกมหาราช
อินเดียอนุทวีปที่น่าทึ่ง
วันวานที่ผ่านไป
 
ล่าสุด

วันวานที่ผ่านไป
อินเดียอนุทวีปที่น่าทึ่ง
อโศกมหาราช
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม