Untitled Document

หน้าหลัก > วรรณศิลป์ > สารคดี > รายละเอียด
 
จากดักแด้สู่ผีเสื้อ
ขยาย พิมพ์
รายละเอียด
ชื่อหนังสือ :: จากดักแด้สู่ผีเสื้อ
ประเภทหนังสือ :: สารคดี
สถานะ :: ถูกตีพิมพ์
การแปล :: ไม่ระบุ
รายละเอียด การจัดพิมพ์ บทนำ เนื้อหาบางส่วน

 

เกี่ยวกับศิลปิน
ชื่อ : นาย โกวิท เอนกชัย

สาขา : วรรณศิลป์

ปีที่ได้รับ : ๒๕๕๐
ผลงานอื่น ๆ

ทะเลสาปสงขลา
ปรีชาญาณของผู้ไม่รู้หนังสือ
ทะเลสาปแห่งหัวใจ
 
ล่าสุด

เค้าขวัญวรรณกรรม
ดวงตาแห่งชีวิต
เพลงปราโมทย์ของเซ๊น
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม