Untitled Document

หน้าหลัก > วรรณศิลป์ > สารคดี > รายละเอียด
 
ล้านนาวิทยา
รายละเอียด
ชื่อหนังสือ :: ล้านนาวิทยา
ประเภทหนังสือ :: สารคดี
ผู้ครองกรรมสิทธิ์ :: มณี พยอมยงค์
สถานะ :: ถูกตีพิมพ์
การแปล :: ไม่ระบุ
รายละเอียด การจัดพิมพ์ บทนำ เนื้อหาบางส่วน

 

เกี่ยวกับศิลปิน
ชื่อ : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ มณี พยอมยงค์

สาขา : วรรณศิลป์

ปีที่ได้รับ : ๒๕๔๙
ผลงานอื่น ๆ

การศึกษาเชิงวิเคราะห์วรรณคดีลานนาไทยเรื่...
วัฒนธรรมล้านนาไทย
เครื่องสักการะในล้านนาไทย
 
ล่าสุด

ประวัติและวรรณคดีลานนาไทย
วัฒนธรรมล้านนาไทย
การศึกษาเชิงวิเคราะห์วรรณคดีลานนาไทยเรื่...
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม