Untitled Document

หน้าหลัก > วรรณศิลป์ > สารคดี > เนื้อหาบางส่วน
 
โครงกระดูกในตู้
ขยาย พิมพ์
เนื้อหาบางส่วน
ผู้เขียนเคยคุยอย่างกำเริบกับบุตรหลานอยู่บ่อยๆว่า ตนเองนั้นนับห้านาทีจากตนเองถึงตีนสะพานพุทธฯ ฟากข้างนี้ และนับข้างแม่อีกห้าทีหรือห้าชั่วคนก็ถึงฟากข้างโน้น หรือฝั่งธนบุรีอันเป็นเคหสถานของสกุลบุนนาคมาแต่เดิม


แต่เมื่อได้มาเขียนสาแหรกข้างแม่เข้าแล้ว จึงได้รู้ว่านับจากตัวเองไปสี่ทีก็ถึงวัดศิริอำมาตย์ซึ่งเป็นเจ้าพระยาสุธรรมมนตรี(บุญศรี) ได้สร้างขึ้นไว้ และนับไปทางแม่ของยายแล้ว อีกห้าทีก็ถึงเวียงจันทร์


ท่านทั้งหมดเหล่านี้มิได้เกิดมาจากเหล็กไหล หรือสืบสกุลจากเทวดานางฟ้าที่ไหนมา แต่เป็นมนุษย์ที่เกิด แก่ เจ็บ ตาย และมีทุกข์มีสุขมีถูกมีผิด และมีชั่วมีดีเช่นเดียวกับมนุษย์ทั้งหลายนับตั้งแต่วันที่มนุษย์ได้อุบัติขึ้นมาบนโลก


ต่อไปนี้จะกล่าวถึงท่านทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในสาแหรกข้างพ่อก่อง


พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศเหล้านภาลัยนั้น ทรงเป็นพระมหากษัตราธิราช มีพระราชประวัติปรากฏอยู่แล้วในประวัติศาสตร์ และมีพระบรมราชกฤษดาภินิหารเป็นที่ประจักษ์ชุดอยู่แล้ว จึงจะยกเว้นเสียไม่กล่าวถึง และไม่บังอาจกล่าวถึง แต่กรมสมเด็จพระอมริทนรามาตย์ หรือสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี ตามที่ขนานพระบรมนามาภิไธยในภายหลังนั้น น่าจะต้องกล่าวถึงไว้บ้าง เพราะเจ้าคุณนวล พระขนิษฐภคินี ได้มาเกี่ยวข้องเป็นบรรพบุรุษต้นสกุลบันนาคอันเป็นสกุลของแม่


รายละเอียด การจัดพิมพ์ บทนำ เนื้อหาบางส่วน

 

เกี่ยวกับศิลปิน
ชื่อ : พลตรี ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช

สาขา : วรรณศิลป์

ปีที่ได้รับ : ๒๕๒๘
ผลงานอื่น ๆ

ฉากญี่ปุ่น
ซูสีไทเฮา
ถกเขมร
 
ล่าสุด

วัยรุ่น
ยิว
คนของโลก
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม