Untitled Document

หน้าหลัก > วรรณศิลป์ > สารคดี > การจัดพิมพ์
 
โครงกระดูกในตู้
ขยาย พิมพ์
การจัดพิมพ์
ชุดชีวประวัติ
โครงกระดูกในตู้
ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เขียน
พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง-สองโดยสำนักพิมพ์สยามรัฐ
พิมพ์ครั้งที่สาม โดยสำนักพิมพ์ดอกหญ้า ๒๐๐๐ ตุลาคม ๒๕๔๓
พิมพ์ครั้งที่สี่โดยสำนักพิมพ์ดอกหญ้า ๒๐๐๐ ธันวาคม ๒๕๔๓
จำนวน ๒๐๐๐ เล่ม
ได้รับอนุญาตจัดพิมพ์จากเจ้าของลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมาย
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ราคา ๑๑๐ บาท
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ดอกหญ้า ๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๒๗๔๒๕ โทรสาร ๐-๒๔๖๔๑๓๙๖
ที่ปรึกษา ม.ล.วิสุมิตรา ปราโมช , อาจิณ จันทรัมพร
บรรณาธิการบริหาร ลาวัลย์ จารนัย , สุธาเนศ เพชรโปรี
กองบรรณาธิการ ภัสราภรณ์ มงคลพรอุดม , สุภาภรณ์ กัณหา
ภาพปก เกริกบุระ ยมนาค
ออกแบบ สุธาเนศ เพชรโปรี
พิสูจน์อักษร สุขฤทัย พรหมขุนทอง
จัดหน้า เชิดพงศ์ บุนนาค
ประสานการผลิต บุญแต่ง ชิตช่าง
พิมพ์ที่ โรงพิมพ์ โอเอ็นจีการพิมพ์ โทรศัพท์ ๐-๒๑๗๑๘๘๕๗
จัดจำหน่ายโดย บริษัท ไฟล์เปเปอร์ จำกัด โทรศัพท์ ๐-๒๘๙๐๐๕๓๖-๗ โทรสาร ๐-๒๔๖๖๐๕๑๙
รายละเอียด การจัดพิมพ์ บทนำ เนื้อหาบางส่วน

 

เกี่ยวกับศิลปิน
ชื่อ : พลตรี ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช

สาขา : วรรณศิลป์

ปีที่ได้รับ : ๒๕๒๘
ผลงานอื่น ๆ

ชมสวน
เบ้งเฮ็ก- ผู้ถูกกลืนทั้งเป็น
ไผ่แดง
 
ล่าสุด

วัยรุ่น
ยิว
คนของโลก
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม