Untitled Document

หน้าหลัก > วรรณศิลป์ > เรื่องสั้น > การจัดพิมพ์
 
คืนสว่าง
ขยาย พิมพ์
การจัดพิมพ์
ชื่อเรื่อง คืนสว่าง
นักเขียน ว. วินิจฉัยกุล
สำนักพิมพ์ เพื่อนดี
พิมพ์ครั้งที่ ๑
ISBN ๙๗๔-๗๐๘๓-๕๐-๗
หมวดหนังสือ เรื่องสั้น
ราคา ๑๓๐ บาท
รายละเอียด การจัดพิมพ์ บทนำ เนื้อหาบางส่วน

 

เกี่ยวกับศิลปิน
ชื่อ : คุณหญิง วินิตา ดิถียนต์

สาขา : วรรณศิลป์

ปีที่ได้รับ : ๒๕๔๗
ผลงานอื่น ๆ

ปลายเทียน
ผ้าทอง
พิมมาลา
 
ล่าสุด

เรือนมยุรา
พิมมาลา
ผ้าทอง
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม