Untitled Document

หน้าหลัก > วรรณศิลป์ > นวนิยาย > เนื้อหาบางส่วน
 
ไปต่างประเทศ
ขยาย พิมพ์
เนื้อหาบางส่วน
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2525 มีการประชุมกรรมการมูลนิธิวัต ไกรฤกษ์ ที่ห้อง"พระนล" ในหอวชิราวุธานุสรณ์ เวลา 14.00 น. นายสัมฤทธิ์ ลำเจียก เหรัญญิก มาถึงก่อนเวลาเล็กน้อย ระหว่างที่นั่งรอเวลาอยู่เราจึงสนทนาเรื่องอื่นๆที่มิได้อยู่ในระเบียบวาระประชุมกันไปก่อน
ท่านเหรัญญิกพูดขึ้นว่า "ท่านไปต่างประเทศบ่อยๆ เขียนเล่าสู่กันฟังบ้างสิครับ"
ในระยะนั้นข้าพเจ้าเพิ่งจะกลับมาจากประเทศรุสเซีย, ข้าพเจ้าจึงตอบไปว่า "ผมก็เขียนเล่าสู่กันฟังเสมอๆ อยู่แล้ว เป็นร้อยแก้วบ้าง ร้อยกรองบ้าง, แต่ไปรุสเซียมาคราวนี้ไม่ค่อยอยากจะเขียน"
"ครับ, แต่ที่ผมอยากจะให้ท่านเขียนนั้น อยากให้เขียนรวมเป็นเล่มเดียวนะครับ"
รายละเอียด การจัดพิมพ์ บทนำ เนื้อหาบางส่วน

 

เกี่ยวกับศิลปิน
ชื่อ : หม่อมหลวง ปิ่น มาลากุล

สาขา : วรรณศิลป์

ปีที่ได้รับ : ๒๕๓๐
ผลงานอื่น ๆ

คำกล่าวของหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
ชั่วเวลาแสนสั้น
ช่างทอน
 
ล่าสุด

ไปสวนลุมพินี
หงส์ทอง
ไปต่างประเทศ
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม