Untitled Document

หน้าหลัก > วรรณศิลป์ > นวนิยาย > เนื้อหาบางส่วน
 
กุหลาบแดง
ขยาย พิมพ์
เนื้อหาบางส่วน
ตามปกติวันธรรมดา ตาวงษ์กับเจ้าวิง ลูกชาย ซึ่งมีอาชีพทำนาอยู่ปลายซอยจรัสสาย อำเภอพระโขนง เคยเดินผ่านบ้าน "กุหลาบแดง" ออกมากจากข้างใน เพื่อจะไปหาปลา สองคนพ่อลูกไม่เคยจะมีอะไรประหลาดใจ เท่าที่เขาได้เกิดขึ้นมีขึ้นในวันนี้เลย เพราะซอยจรัสสาย มีบ้านกุหลาบแดงเพิ่มขึ้นอีกบ้านหนึ่งมาได้นับเวลาห้าปีแล้ว ตั้งแต่เจ้าวิงยังเป็นนักเรียนวัดริมคลองจนบัดนี้จะครบบวชปีหน้า ตั้งแต่บริเวณบ้านกุหลาบแดงเดี๋วยนี้ยังเป็นท้องนาที่เจ้าวิงมันเคยมาตีกบบ่อยๆ คนบางกอกมาซื้อแล้ว ก็ให้ตาวงษ์เป็นผู้รับเหมาขุดบ่อถมดิน ยกท้องร่อง
รายละเอียด การจัดพิมพ์ บทนำ เนื้อหาบางส่วน

 

เกี่ยวกับศิลปิน
ชื่อ : นาง กัณหา เคียงศิริ

สาขา : วรรณศิลป์

ปีที่ได้รับ : ๒๕๒๙
ผลงานอื่น ๆ

ปิ่นไพร
ชุมทางรัก
พจมาน สว่างวงศ์
 
ล่าสุด

หญิงคนชั่ว
รอยจารึก- รุ่งอรุณ
พจมาน สว่างวงศ์
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม