Untitled Document

หน้าหลัก > วรรณศิลป์ > นวนิยาย > การจัดพิมพ์
 
กว่าจะรู้เดียงสา
ขยาย พิมพ์
การจัดพิมพ์
ISBN ๙๗๔-๘๐๕๐-๐๖-๖
สุวีริยาสาส์น จัดพิมพ์
๔๙/๑๐ ถนนประชาอุทิศ ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ ๑๐๑๔๐
ชมรมเด็ก จัดจำหน่าย
๑๒๒/๑๐๗-๑๑๐ ถนนประชาอุทิศ ทุ่งครุ กรุงเทพฯ ๑๐๑๔๐
โทร. ๐-๒๘๗๑๗๕๔๒-๔๔ โทรสาร ๐-๒๘๗๑๗๕๔๕
รายละเอียด การจัดพิมพ์ บทนำ เนื้อหาบางส่วน

 

เกี่ยวกับศิลปิน
ชื่อ : นาง สุภา สิริสิงห

สาขา : วรรณศิลป์

ปีที่ได้รับ : ๒๕๔๒
ผลงานอื่น ๆ

ลูกแม่
ภาพลวง
วัยบริสุทธิ์
 
ล่าสุด

เหยื่อ
รักวัวให้ผูก รักลูกให้...
รอยอดีต
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม