Untitled Document

หน้าหลัก > วรรณศิลป์ > นวนิยาย > การจัดพิมพ์
 
สันติบาล
ขยาย พิมพ์
การจัดพิมพ์
ISBN ๙๗๔-๗๑๒๐-๙๑-๗
สันติบาล
วสิษฐ์ เดชกุญชร
พิมพ์ครั้งแรก ฟ้าเมืองไทย
พิมพ์รวมเล่มครั้งที่ ๑ มีนาคม ๒๕๓๕
พิมพ์รวมเล่มครั้งที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๓๗
พิมพ์รวมเล่มครั้งที่ ๓ มีนาคม ๒๕๓๘
พิมพ์รวมเล่มครั้งที่ ๔ มีนาคม ๒๕๓๙
พิมพ์รวมเล่มครั้งที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๓๙
ราคา ๑๕๐บาท
บรรณาธิการ ประยงค์ คงเมือง
ออกแบบปก ฉลวย เหรียญทอง
คอมพิวต์กราฟิก มะยุรี ศิริประทุม
สำนักพิมพ์มติชน
บริษัท มติชน จำกัด(มหาชน)
๑๒ ถนนเทศบาลนฤบาล ประชานิเวศน์ ๑ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๕๘๐๐๐๒๑ ต่อ ๑๓๓๕ FAX ๐-๒๙๕๔๓๑๖๗
จัดจำหน่ายโดย บริษัทงานดี จำกัด (ในเครือมติชน)
โทรศัพท์ ๐-๒๕๘๐๐๐๒๑ ต่อ ๓๓๐๕ ,๓๓๐๖ FAX ๐-๒๕๘๐๐๕๕๘
แม่พิมพ์สี-ขาวดำ กองพิมพ์สี บริษัทมติชน จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ ๐-๒๕๘๐๐๐๒๑ ต่อ ๒๔๐๐-๒๔๐๒
พิมพ์ที่ บริษัทพิฆเณศ พริ้นท์ติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด
๔๐/๑ ถนนเทศบาลนิมิตใต้ ประชานิเวศน์ ๑ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๙๕๔๓๙๗๑-๘ FAX ๐-๒๙๕๔๓๙๘๐
นายไพโรจน์ สายทุ้ม ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา
รายละเอียด การจัดพิมพ์ บทนำ เนื้อหาบางส่วน

 

เกี่ยวกับศิลปิน
ชื่อ : พลตำรวจเอก วสิษฐ์ เดชกุญชร

สาขา : วรรณศิลป์

ปีที่ได้รับ : ๒๕๔๑
ผลงานอื่น ๆ

รำลึกชาติ(นี้)อีก
รำลึกชาติ(นี้)อีก
รำลึกชาติ(นี้)อีก
 
ล่าสุด

สันติบาล
หักลิ้นช้าง
สารวัตรเถื่อน
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม