Untitled Document

หน้าหลัก > วรรณศิลป์ > นวนิยาย > การจัดพิมพ์
 
เรือมนุษย์
ขยาย พิมพ์
การจัดพิมพ์
เรือมนุษย์ เล่ม ๑
พิมพ์ที่ บริษัท รุ่งแสงการพิมพ์ จำกัด
๓๗๒-๓๗๔ ซอยวัดสุทธาราม ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง กทม.๑๐๖๐๐
นายประทีป สิทธิจินดาโชค ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา ๒๕๓๕
โทร. ๐-๒๔๓๗๒๕๔๗,๐-๒๔๓๙๓๓๘๕
รายละเอียด การจัดพิมพ์ บทนำ เนื้อหาบางส่วน

 

เกี่ยวกับศิลปิน
ชื่อ : นาง สุกัญญา ชลศึกษ์

สาขา : วรรณศิลป์

ปีที่ได้รับ : ๒๕๓๑
ผลงานอื่น ๆ

เรือมนุษย์
ขุนหอคำ
น้ำท่วมเมฆ
 
ล่าสุด

ประตูที่ปิดตาย
บุษบกใบไม้
น้ำเซาะทราย๑
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม