Untitled Document

หน้าหลัก > วรรณศิลป์ > นวนิยาย > การจัดพิมพ์
 
ทองเนื้อเก้า
ขยาย พิมพ์
การจัดพิมพ์
ทองเนื้อเก้า
"โบตั๋น"
ISBN ๙๗๔-๘๐๕๐-๔๐๘
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๒๙
พิมพ์ครั้งล่าสุด ๒๕๔๔
สุวีริยาสาส์น จัดพิมพ์
๔๙/๑๐ ถนนประชาอุทิศ
ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ ๑๐๑๔๐
ชมรมเด็ก จัดจำหน่าย
๑๒๒/๑๐๗-๑๑๐ ถนนประชาอุทิศ
ทุ่งครุ กรุงเทพฯ ๑๐๑๔๐
โทร. ๐-๒๘๗๑๗๕๔๒-๔๔ โทรสาร ๐-๒๘๗๑๗๕๔๑
รายละเอียด การจัดพิมพ์ บทนำ เนื้อหาบางส่วน

 

เกี่ยวกับศิลปิน
ชื่อ : นาง สุภา สิริสิงห

สาขา : วรรณศิลป์

ปีที่ได้รับ : ๒๕๔๒
ผลงานอื่น ๆ

ถนนสายสุดท้าย
ทิพยดุริยางค์
ปลายฝนต้นหนาว
 
ล่าสุด

เหยื่อ
รักวัวให้ผูก รักลูกให้...
รอยอดีต
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม