Untitled Document

หน้าหลัก > วรรณศิลป์ > อื่น ๆ > รายละเอียด
 
ประเพณีสิบสองเดือนล้านนาไทย
ขยาย พิมพ์
รายละเอียด
ชื่อหนังสือ :: ประเพณีสิบสองเดือนล้านนาไทย
ประเภทหนังสือ :: อื่นๆ
ปีที่พิมพ์ :: ๒๕๓๓
ผู้ครองกรรมสิทธิ์ :: ศาสตราจารย์มณี พยอมยงค์
นามปากกา :: ศาสตราจารย์มณี พยอมยงค์
สถานะ :: ถูกตีพิมพ์
การแปล :: ไม่ระบุ
รายละเอียด การจัดพิมพ์ บทนำ เนื้อหาบางส่วน

 

เกี่ยวกับศิลปิน
ชื่อ : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ มณี พยอมยงค์

สาขา : วรรณศิลป์

ปีที่ได้รับ : ๒๕๔๙
ผลงานอื่น ๆ

คำทูนพระขวัญ
คำจารึกฐานพระบรมราชานุสาวรีย์สามเกษัตริย...
มหาชาติเปรียบเทียบภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอี...
 
ล่าสุด

ประวัติและวรรณคดีลานนาไทย
วัฒนธรรมล้านนาไทย
การศึกษาเชิงวิเคราะห์วรรณคดีลานนาไทยเรื่...
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม