Untitled Document

หน้าหลัก > วรรณศิลป์ > นวนิยาย > รายละเอียด
 
อ้ายเปียด้วน
ขยาย พิมพ์
รายละเอียด
ชื่อหนังสือ :: อ้ายเปียด้วน
ประเภทหนังสือ :: นวนิยาย
นามปากกา :: ฮิวเมอร์ริสต์
สถานะ :: ถูกตีพิมพ์
การแปล :: ไม่ได้รับการแปลเป็นภาษาต่างประเทศ
รายละเอียด การจัดพิมพ์ บทนำ เนื้อหาบางส่วน

 

เกี่ยวกับศิลปิน
ชื่อ : นาย อบ ไชยวสุ

สาขา : วรรณศิลป์

ปีที่ได้รับ : ๒๕๒๙
ผลงานอื่น ๆ

อ้ายเปียด้วน
นิยายธิเบต
ขำขันกับฮิวเมอริสต์จิตแจ่มใส
 
ล่าสุด

นิยายธิเบต
ขำขันกับฮิวเมอริสต์จิตแจ่มใส
ฮิวเมอริสต์
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม